Heligt liv

Allt blod är heligt En annan punk som har väckt starka känslor hos många är just frågan om blod. Jehovas vittne är en tro där man anser att allt liv är heligt, vilket medför att de säger nej till allt som har med blod att göra. Både när det gäller mat och sjukvård.

Förr var detta en allvarlig fråga och det fanns till och med de som dog på grund av sin starka tro och sin vägran till att exempelvis ta emot en blodtransfusion. I dagens moderna samhälle finns det många och alternativa behandlingar för att kringgå just behovet av blodtransfusion. Då de anser att allt blod och liv är heligt är även abort, krig och olika former av tobak och narkotika strikt förbjudet för de troende.

Välkommen

Välkommen till www.riketssal.se.

Facebook

Symboler

Hemsidor

Tips på bra hemsidor:

Jw.org Jehovas Vittnes officiella sida

Personligtbrev.se - Exempel och mallar till ditt personliga brev

Cv-mall.com - Exempel på hur man kan skriva ett CV, även gratis cv mallar.