Riketssal - Fakta om Jehovas vittne

Benämningen Jehovas vittne sägs härstamma från ett påstående som kom från Gud där han sa att sina anhängare var hans vittnen. Jehovas vittne är ett trosförbund som likt Kristendomen följer bibeln. Den största skillnaden är väl hur bibeln tolkas och översätts. Tolkningen som görs av Jehovas vittnen är att herren benämns "Jehova" vilken enligt Jehovas vittnen är den sanna benämningen av Gud.

De tror således inte på treenigheten och ser Jesus som Guds son och räddare. De anser att Jehova är den enda guden och att det endast är till honom man bör be. Jehova är även Jesus, Abrahams och Moses Gud. En annan sak som är anmärkningsvärt för Jehovas vittne är att de inte tror på ett liv efter detta. Med andra ord så tror de varken att himmel eller helvete existerar. Efter döden upphör människan att existera vilket är naturens gång.

Välkommen

Välkommen till www.riketssal.se.

Facebook

Symboler

Hemsidor

Tips på bra hemsidor:

Jw.org Jehovas Vittnes officiella sida

Personligtbrev.se - Exempel och mallar till ditt personliga brev

Cv-mall.com - Exempel på hur man kan skriva ett CV, även gratis cv mallar.