Födelsedagar

Det finns några anmärkningsvärda punkter som gör att denna organisation sticker ut från bland annat Kristendomen. Det är att Jehovas vittne inte firar födelsedagar. Det handlar absolut inte om att de inte får fira födelsedagar. Utan det står klart och tydligt i bibeln att detta inte är något som Gud tycker att man bör göra eller ägna sig åt. Som de flesta religioner och trosförbund så handlar allt om tolkningar och även detta är en tolkning som är upp till var och en att göra.

Betyder detta då att barn som växer upp i en familj inte får några presenter eller gåvor? Givetvis vill Jehovas vittne att barn och andra medlemmar ska få gåvor och presenter. Det handlar endast om att det i bibeln inte behöver vara en speciell dag om året då detta ska göras. Utan att det är mycket mer uppskattat och roligt att få presenter när man är som minst beredd på det. Som tidigare nämnts handlar det om en tolkning av bibeln. Jehovas vittnen har valt att tolka bibeln utifrån deras tro och är man troende så vill man följa de riktlinjer och normer som finns.

Välkommen

Välkommen till www.riketssal.se.

Facebook

Symboler

Hemsidor

Tips på bra hemsidor:

Jw.org Jehovas Vittnes officiella sida

Personligtbrev.se - Exempel och mallar till ditt personliga brev

Cv-mall.com - Exempel på hur man kan skriva ett CV, även gratis cv mallar.