Riketssal - Stor spridning världen över

Jehovas vittne är en stor organisation som finns spritt över hela världen. De har verksamhet i över 200 länder med uppemot 8 miljoner följare. För att endast se till Sverige beräknas det finnas över 20 000 anhängare och detta är en siffra som ständigt ökar. Att antalet medlemmar ökar kan ha att göra med den spridning av organisationen som medlemmar medverkar till. Det är nämligen så att inom Jehovas vittne ingår det att vittna, med andra ord att sprida deras budskap och tro vidare. Detta då alla medlemmar kallas för vittnen, vilken kan återkopplas med namnet på organisationen "Jehovas vittne" som då betyder "Guds vittnen". Det är en lära som genomlyser hela tron och något som förs vidare från generation till generation.

Välkommen

Välkommen till www.riketssal.se.

Facebook

Symboler

Hemsidor

Tips på bra hemsidor:

Jw.org Jehovas Vittnes officiella sida

Personligtbrev.se - Exempel och mallar till ditt personliga brev

Cv-mall.com - Exempel på hur man kan skriva ett CV, även gratis cv mallar.